സ്വാതന്ത്യദിനാഘോഷം

Gallery

മലാലയെ ഒാർമ്മപ്പെടുത്തി.

Gallery

വായനാ ദിനം

Gallery

news

Gallery

Gallery

സ്‌കൂൾ വാർഷികം പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് ഷീബാ രാജശേഖരനും പി.ടി.എ കലാ മേള ബ്ളോക് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എം.മോനിച്ചനും ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Gallery

പൊതു വിദ്യാലയ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം

Gallery

Gallery

SMDC ഏകദിന ശില്പശാല

Gallery

പുതുവർഷത്തിന് സ്വാഗതമേകി പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾ …..ചിത്രം വരച്ചും,കഥയെഴുതിയും കവിതകൾ രചിച്ചും ആഘോഷമാക്കി.മികച്ച രചനകൾ അവതരിപ്പിച്ചു….സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി.

Gallery

Previous Older Entries