പ്രവേശനോൽസവ തയ്യാരേടുപ്പുകൾ…. പി.ടി.എ ,എസ്‌ .എം.സി,അംഗങ്ങൾ….

20150529_15524820150529_15323020150529_13202420150529_131747

100%********

10520523_1451025758530662_4074673753006775911_n

Image

news (malayala manorema)

18_348_498_1108

Image

ഹയർ സെക്കന്ററി വിജയം …..************

hss

Image

പൂമാല ട്രൈബൽ സ്കൂൾ ”ആദിവാസി കൂത്ത്‌ ”പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

IMG_4325

പൂമാല ട്രൈബൽ സ്കൂൾ വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിണ്ടെ സഹായത്തോടെ കലാപഠന കേന്ദ്രത്തിന്ടെ കീഴിൽ ആദിവാസ കലാരൂപമായ ”ആദിവാസി കൂത്ത്‌ ”പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്ടെ തനതു കലാരൂപങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പരിശീലനവും നൽകുന്നു.പരിശമുട്ടുകളി.കമ്പുകളി,ചെണ്ട പഠിപ്പിക്കുന്നു.

IMG_4313

പൂമാലയെന്നാൽ……….

kalithattu

Image

പൂമാലയിൽ പഠിക്കുന്ന മറയൂർ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര …………

18

പൂമാലയിൽ പഠിക്കുന്ന മറയൂർ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര …കോവിൽകടവിലെ ആദിവാസി ഇന്ദിരാ കോളനി,മറയൂർ സന്ദർശിച്ചു.പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്ടെ കാണാപുറങ്ങൾ

35

 

32312817105

പൂമാല സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എം.എ.ബേബി ……….*******

11182032_702909503152832_3378718506588055003_n

”പ്രകാശം” പ്രാദേശികൊത്സവതിനടെ ഭാഗമായി പടി;മെത്തോട്ടിയിൽ നടന്ന പഠനോപകരണ നിർമാണ കളരി.

10177336_846792372076560_8924289024049584085_n10665807_846792155409915_3597358382525681125_n

news

desabhimani

Image

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 794 other followers