“ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ” പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടറെ സന്ദർശിച്ച് ആശംസകൾ നേർന്നു!!!!

IMG-20170701-WA0010

Advertisements

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: