പൂമാല സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനം ….പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്‌ കരുത്തേകി… .മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ പന്ത്രണ്ടാം റാങ്ക് ലഭിച്ച ആതിര കൃഷ്‌ണന്‌ സ്കൂളിൽ നൽകിയ സ്വീകരണം.

athira

Advertisements

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: