ഇളംദേശംആരോഗൃകേന്ദ്രത്തിൻെറ നേതൃത്വത്തിൽ പൂമാല സ്കൂളിൽ നടത്തിയ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്.ഡോ:മെറീന ജോർജ്,സാബു.പി.എസ്(HI),സബിത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.അദ്ധൃാപകർക്കായി ആരോഗൃക്ലാസും നടന്നു

IMG-20160726-WA0000

Advertisements

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: