വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർഅനുസ്മരണം പ്രഭാഷണം,പുസ്തകം പരിചയ പ്പെടുത്തൽ,പ്രദർശനം എന്നിവ നടന്നു

IMG-20160705-WA0002

Advertisements

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: