പൂമാല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഷീബാരാജശേഖരൻ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്യും.വിദൃാഭൃാസസ്ററാൻഡിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ തങ്കമ്മ രാമൻ,മെബർ ലളിതമ്മ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും

PicsArt_05-31-06.19.54

Advertisements

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: