”കിനാവ് ”പൂർവവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം

unnamed

”കിനാവ് ”പൂർവവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം 2015 ഓഗസ്റ്റ്‌ 8 ശനിയാഴ്ച 11 മണിക്ക് .അറുപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന പൂമാല സ്കൂൾ ……….പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാലയ സ്വപ്നങ്ങൾ …?പങ്ക് വയ്ക്കാം

….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: