വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ് ഘാടനം

DSC00150

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ് ഘാടനം തൊടുപുഴ സാഹിത്യ വേദി സെക്രട്ടറി വഴിത്തല രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു.പി എൻ സന്തോഷ് ,രാധിക.വി.ബി.ശശികുമാർകിഴക്കേടം,ഷീബ മുഹമ്മദ് ,ഓമനഇ .എൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: