ജൂണ്‍ 5-പരിസരദിനാചരണം പൂമാലയിൽ………..

11351351_1581974708723081_6149725185359844535_n

ജൂണ്‍ 5-പരിസരദിനാചരണം പൂമാലയിൽ 43 ചെടികൾ നട്ട് 43 -മത് പരിസരദിനമാചരിച്ചു.ഫിലിംപ്രദർശനം.ലഘു നാടകം,പരിസര കിസ് .പോസ്റ്റ്‌ ർ രചന മത്സരം പ്രഭാഷണം എന്നിവ നടന്നു

11266432_1581975202056365_2739387926688528987_n11403176_1581975722056313_8401334831694395316_n11428018_1581974822056403_2229834476852473922_n11393153_1581975668722985_4703060407338687358_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: