”പ്രകാശം” പ്രാദേശികൊത്സവതിനടെ ഭാഗമായി പടി;മെത്തോട്ടിയിൽ നടന്ന പഠനോപകരണ നിർമാണ കളരി.

10177336_846792372076560_8924289024049584085_n10665807_846792155409915_3597358382525681125_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: