”പൂമാല അക്കാദമി”പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”പൂമാല അക്കാദമി”പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്‌ തങ്കമ്മ രാമൻ ഉദ് ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

152n1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: