കുടംബ സഹായസമിതി രൂപികരിച്ചു

11018850_807888075966990_214339809191145688_n

പൂമാല ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടി തെറിച്ചു വീട് കത്തി നശിച്ച കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ കുടംബ സഹായസമിതി രൂപികരിച്ചു.യോഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിദികൾവിവിധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ പങ്കെടുത്തു

11015100_807887819300349_4082301117604398819_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: