പ്രാദേശിക രക്ഷാകര്തൃ സമിതി യോഗം മേത്തൊട്ടി

OLYMPUS DIGITAL CAMERAപ്രാദേശിക രക്ഷാകര്തൃ സമിതി യോഗം മേത്തൊട്ടിയിൽ നടന്നു.ബിന്ദു സുബിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി.വി വി ഷാജി പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ വിശദീകരിചു.ജോണ്‍ കരുവം പ്ലാക്കൽ ,രഞ്ജു തുടങിയവർ സംസാരിച്ചു.പി.ടി.എ കലാമേള,പച്ചകറിതോട്ടം,എന്നിവ നടത്തുന്നദിന് തീരുമാനിച്ചു OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: