മഴക്കാലം ഓർമ്മ ചിത്രങൾ-പ്രദർശനം

20141030_105044

മഴക്കാലം ഓർമ്മ ചിത്രങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠ പുസ്തകത്തിലെ മഴയെകുറിചുള്ള കവിതയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രരചന

20141030_12134520141030_12133220141030_12050920141030_10515320141030_10512120141030_105018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: