”സ്വാന്തനം” വൃദ്ധജന സമ്പർക്ക പരിപാടി

DSC_1760

സ്വാന്തനം” വൃദ്ധജന സമ്പർക്ക പരിപാടി വാർഡ്‌ മെമ്പർ ബിജി രവികുമാർ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.നാളിയനി ഗവ;ആയുർവേദ ഹൊസ്പിറ്റൽ സഹായത്തോടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്‌ നടന്നു.ഡോക്ടർ കെ.ബിനോജിനടെ നേതൃത്തിലുള്ള ടീം ക്യാമ്പിന് നേതൃതതും നൽകി.ഹെഡ് മിസ്ട്രെസ്സ് ഷൈലജ.ടി.വി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിന് പി.എൻ.സന്തോഷ്‌ സ്വാഗതവും പി.എൻ വിശ്വനാഥ്ൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.നൂറിലധികം വൃദ്ധജനങൾ പങ്ക് കൊണ്ടു

DSC_1758DSC_1759DSC_1763

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: