പൂമാല സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം ആരംഭിച്ചു

???????????????????????????????

പൂമാല സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം പി .ടി ,എ പ്രസിഡണ്ട്‌ ശശികുമാർ കിഴക്കേടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????പൂമാല സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം പി .ടി ,എ പ്രസിഡണ്ട്‌ ശശികുമാർ കിഴക്കേടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ബിന്ദു സുബി,ഓമന ടീച്ചർ ,സുലോചന ടീച്ചർ തുടങിയവർ സംസാരിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: