ലഹരി വിരുദ്ദ ദിനാചരണം പൂമാലയിൽ

3a

ലഹരിയെ ചക്ര വ്യുഹത്തിലാക്കി പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾ നശിപ്പിക്കുന്നു.മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള സിഗരെറ്റ്‌ നിര്മ്മിച് അതിൽ ലഹരി വിരുദ്ദ സന്ദേശം ഏഴുതി

DSC_5133OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA2aOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: