പൂമാല ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിജയം

 

പൂമാല ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍   വിജയം

 

ജില്ലയില്‍ ഗവ:സ്കൂളില്‍ 80% -ത്തിനു മുകളില്‍     വിജയിച്ച അഞ്ചു സ്കൂള്കളില്‍   ഒന്ന്

Presentation1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: