ഇംഗ്ളീഷ് ഭാഷാപഠന പരിപാടിയായ “സ്പെല്ലിംഗ് ബീ “(SPELLING BEE) ക്ക് സമാപനം

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

കോഡിനേറ്റർ ദിവ്യാജോർജ് സ്വാഗതം പറയുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർ പെർസണ്‍ ഷീബ രാജ േശഖരൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: