ആദിവാസി കുട്ടികള്‍ എവിടെ പോകുന്നു…….??????

പൂമാല ഗവ. ട്രൈബല്‍ സ്ക്കൂളിലെ എല്‍ പി വിഭാഗത്തിലെ 2007 മുതല്‍ 2013 വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കണക്ക് കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.scst

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: