പ്രാദേശിക പഠനോൽസവം മെത്തോട്ടിയിൽ

പ്രാദേശിക പി .ടി .എയുടെ  “പ്രാദേശിക പഠനോൽസവം ” മെത്തോട്ടിയിൽ ആരംഭിച്ച.പഠനപ്രവരതനഗൽ .രക്ഷിതാകളുടെ കുട്ടായ് മ ,കലാപരിപാടികൾ നടക്കും IMG_3430IMG-20130510-00249

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: