മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം

മാസിക പ്രകാശനം ഷീബ മുഹമ്മദ്‌ നിര്‍വഹിക്കുന്നു
Photo0629Photo0631Photo0632Photo0628മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്ലുബിണ്ടേ നേതൃത്തില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പ്രദര്‍ശ്ശനം,പ്രഭാഷണം എന്നിവ നടന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: