ഭാവനകള്‍ക്ക് ചിറക് വിരിച്ച്…… സര്‍ഗോത്സവം ക്യാമ്പ്

കുട്ടികളുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മക ചിന്തകള്‍ക്ക് ചിറകു പറത്തി അഭിനയത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ മനസ്സിലും എഴുത്തിലും രൂപപ്പെടുത്തി സര്‍ഗോത്സവം സമാപിച്ചു. ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ  രാമന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: