കവിത: പൂമാല്യം രചന: ദീപക് അനന്ത റാവു

“നില്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ പുണ്യം നിറഞ്ഞ പൂമാലയില്‍സാക്ഷിയായ് കാലവും….കത്തുന്ന നാളമായ് പടരുന്ന ജ്വാലയായ് ………” അവിടെ സാഹിത്യ ക്ലബ്‌ ഉദ് ഘാഡനം  ചെയ്യാന്‍ വന്നപ്പോള്‍  നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ഞാന്‍ ഒരു കവിത അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു …..അത് ഞാന്‍ സാറിന് അയച്ചു തരുന്നു…..കേട്ടിട്ട് ദയവായി അഭിപ്രായം പറയണം….നിങ്ങളുടെ മികവുകലെക്കുരിച്ചും മണ്ണിനെ കുറിച്ചും   എന്റെ മനസ്സില്‍ തോന്നിയ ഏതാനും ചില ആശയങ്ങളും വരികളും..കവിത: പൂമാല്യം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: