അധ്യാപക ദിനത്തില്‍ പൂമാലയിലെ.. അധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ അഭിമാനിക്കാന്‍ ……ജില്ല വിദ്യഭ്യാസ അഫീസരുടെ കത്ത്

ദുരിത വീഥികള്‍ താണ്ടി കുട്ടികളെ ‘പഠിച്ച്‌’ അധ്യാപകരുടെ പ്രയാണംclick

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: