ഒളിമ്പിക്സ് “ലണ്ടന്‍ വിശേഷങള്‍ “പ്രകാശനം

ഒളിമ്പിക്സ് “ലണ്ടന്‍ വിശേഷങള്‍“പ്രകാശനം സ്കൂള്‍ ഒളിമ്പിക്സ് ആഘോഷ തിന്ടെ ഭാഗമായി കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ കൈയെഴുത്ത് മാസികയുടെ പ്രകാശനം ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ അബ്ദുല്‍ നാസ്സര്‍ .പി.ടി നിര്‍വഹിക്കുന്നു 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: