ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം

        2012 ഏപ്രില്‍ 26 ന് ബഹു: ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പൂമാല ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി കെട്ടിടം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: