ഐ .സി .ടി .സാക്ഷരത

ഐ .സി .ടി സാക്ഷരത പരിപാടി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ അലക്സ്‌ കോഴിമല ഉല്‍ഖടനം ചെയ്യുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: