കെമി ഫെസ്റ്റ് -2011


കെമി ഫെസ്റ്റ്
 ഉള്‍കാടനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ തങ്കമ്മ രാമന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.റോയി തോമസ്‌ (പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ),പി.എന്‍ .സന്തോഷ്‌ ,സുജ തോമസ്‌ (പ്രസിഡന്റ്‌ മാതൃ സംഗമം )ആശംസപ്രസംഗങള്‍  നടത്തി .ശശികുമാര്‍ കിഴകേടം(പി .ടി .എ .പ്രസിഡന്റ്‌ )അദ്ധിഷനായിരുന്നു.ഇ .എന്‍ .ഓമന സ്വാഗതവും പി .എന്‍ .വിശ്വനാഥന്‍ നന്ദിയും പറഞു.”ആഴ്ച കൂട്ടം “ചോദ്യ് ഉത്തര പരിപാടി ഷീബ മുഹമ്മദു ഉള്‍കാടനം നിര്‍വഹിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: