ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര പ്രകാശനം

ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര പ്രകാശനം  സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റ്;;ഓമന .ഇ.എന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു .25 പത്രമാണ്‌ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്‌ വരുത്തുന്നത് .    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: