വാന്‍ഗോഗ് ചരമ ദിനതോടനുബടിച് ചിത്ര പ്രദര്സനം , അനുസ്മരണം

വാന്‍ഗോഗ്  ദിനത്തോടനുബന്ടിച്  നടത്തിയ ചിത്ര പ്രദര്സനവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പി.ജി.മോഹനന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.”പൊട്ടറ്റോ ഇറ്റ്സ് ‘

 

സൂര്യ കാന്തിപൂക്കള്‍ ,കിടപ്പ് മുറി ,വേദനിക്കുന്ന കര്‍ഷകന്‍ ,തുടങി നാല്പതോളം ചിത്രംഗല്‍ പ്രദര്സനതിനു  ഉണ്ടായിരുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: