ചെഞ്ചായം പൂശി ‘പൊന്നമ്പിളി’

വെണ്നിലാവ് പൊഴിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ഇന്നു പുലര്ച്ചെ കണ്ടത് ഇരുണ്ടുചുവന്ന അന്തരീക്ഷത്തില്. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ദൈര്ഘ്യമേറിയതും ഇരുണ്ടതുമായ പൂര്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണമായിരുന്നു ഇത്.

ഇന്ത്യയില് എല്ലായിടത്തും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായിരുന്നു. പൂര്ണചന്ദ്രന് പതിവിലും ഇരുണ്ടാണു കാണപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ സൂര്യപ്രകാശം ചന്ദ്രനു ചുവപ്പ് നിറം നല്കി. ഗ്രഹണത്തിന്റെ പൂര്ണമായ അവസ്ഥ നൂറു മിനിട്ട് നീണ്ടുനിന്നു. പൂര്ണചന്ദ്രഗ്രഹണം രാത്രി 12.52 ന് ആരംഭിച്ച് പുലര്ച്ചെ 2.32ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഭാഗികഗ്രഹണം ഒരു മണിക്കൂര് കൂടി നീണ്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത ഗ്രഹണം 2141 ലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: