ജന്മദിനം മേയ് 15 പിയറി ക്യൂറി

ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിമാഗ്നെറ്റിസംപീസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിറേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രഗല്ഭനായിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്‌ പിയറി ക്യൂറി(മേയ് 15,1859 – ഏപ്രിൽ 191906). 1903-ൽ ഭാര്യ കൂടിയായ മേരി ക്യൂറിഹെൻറി ബെക്വറൽ എന്നിവരോടൊത്ത് റേഡിയേഷൻ സയൻസിൽ നടത്തിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടി.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: