”രാത്രി വിദ്യാലയം’ പഠനകേന്ദ്രങ്ളിൽ പി.ടി.എ നേതൃത്ത്തിൽ സന്ദർശനം.പടി.മെത്തൊട്ടി ,കിഴക്ക് ,ടോപ്‌ ,കൂവകണ്ടം കേന്ദ്രങ്ങൾ

123.jpg43

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ദിനാചരണം തുടക്കം പൂമാല സ്കൂളിൽ

b2b1.jpg

ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം

photo

Image

SMC യോഗം

20151119_142619

പി.ടി.ഏ പ്രസിണ്ട് ശശികുമാർകിഴക്കേടം സംസാരിക്കുന്നു

ഡി .സി .എൽ വിജയികൾ

DSC00913

മലയാള ഭാഷ ആഘോഷം….

FB_IMG_1447170508423FB_IMG_1447170529072

news(the hindu)

hindu-1

news

sslc mathru

news

jci

news

.16_348_734_1278

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 846 other followers