”പ്രകാശം” പ്രാദേശികോൽസവം

prakasam

Image

news

academyn

Image

news

1206_2512_1928_3006

Image

SSLC 93% വിജയം

sslc -click

”പൂമാല അക്കാദമി”പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”പൂമാല അക്കാദമി”പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്‌ തങ്കമ്മ രാമൻ ഉദ് ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

152n1

പ്രാദേശിക പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വായനാ പുസ്തകവിതരണം

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

കൂവകണ്ടം,തടിയനാൽ,മേത്തൊട്ടി പ്രാദേശിക പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വായനാ പുസ്തകവിതരണം പി.എൻ.വിശ്വനാഥൻ.ഷെലജ.ടിവി നിർവഹിക്കുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

*!*!*!*!*!*!

Presentation1

Image

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 774 other followers