ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആദരാജ്ഞലികൾ അർപിച് നടത്തിയ റാലി

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

പുസ്‌തക വാർത്ത പത്ര നിർമ്മാണം

654321പുസ്‌തക വാർത്ത‍ പത്രം നിർമ്മാണം കുട്ടികൾ 5 ഗ്രൂപ്പുകൾ 5 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വാർത്തയാക്കി പത്രം തയ്യാറാക്കി.സുര്യപത്രം ,പുസ്തകടെംസ് ,സ്കൂൾ ടെംസ്,സ്വാതന്ദ്ര്യ ദിന പത്രം .മികച്ച പത്രത്തിന് സമ്മാനം സബീന ടീച്ചർ നല്കി

News

madhyamamkeralakaumugdimangalam

പ്രാദേശിക രക്ഷകരതൃയോഗം കൂവകണ്ടം

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Image

മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം

20141210_10054920141210_100630

ചെണ്ട പരിശീലനം പൂമാല സ്കൂളിൽ ……

20141207_14051620141207_140537

പ്രാദേശിക രക്ഷാകര്തൃ സമിതി യോഗം മേത്തൊട്ടി

OLYMPUS DIGITAL CAMERAപ്രാദേശിക രക്ഷാകര്തൃ സമിതി യോഗം മേത്തൊട്ടിയിൽ നടന്നു.ബിന്ദു സുബിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി.വി വി ഷാജി പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ വിശദീകരിചു.ജോണ്‍ കരുവം പ്ലാക്കൽ ,രഞ്ജു തുടങിയവർ സംസാരിച്ചു.പി.ടി.എ കലാമേള,പച്ചകറിതോട്ടം,എന്നിവ നടത്തുന്നദിന് തീരുമാനിച്ചു OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 619 other followers