പൂമാല അവധി യാഘോഷം ….പരിപാടികള്‍

may1

പൂമാല അവധിയാഘോഷ തുടക്കം!!!!!! ഏപ്രില്‍ 28 മുതല്‍

Presentation1ooo

Image

news

sslcnews

Image

sslc നാള്‍വഴികള്‍

Presentation1

SSLC പൂമാല സ്കൂളില്‍

SSLC പൂമാല സ്കൂളിലെ റിസല്‍ട്ട്‌ click
Presentation1

കണിയൊരുക്കി പൂമാലയിലെ കുട്ടികള്‍ (മനോരമ വാര്‍ത്ത‍)

278_734_1468_1586

Image

!*!*!*!*!*!*!

Presentation1

Image

unicef- അഭിനന്ദനം!!!!!!!!!

unicef

Image

അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒത്ത് പി.ജെ.തോമസ്‌ സാര്‍………

photo1photo2

2013-14 വര്ഷത്തെ പ്രവര്തനങള്‍

OgAAADP_anavzlsoPjtFafQ-sBoXnQTsVHmyPf0dsJeBXW16_P_io6j2o34SnlFivAeCKV6CLqzKM_UzJNhYCI8T980Am1T1UOcNeZGO4NKgqbf9fwX8J0Q0r54Vpoomala2013-14പൂമാല സ്കൂളിലെ 2013-14 വര്ഷത്തെ പ്രവര്തനങള്‍

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 540 other followers