സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണോൽഘാടനം ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഷൈലജ.ടി.വി നിർവഹിക്കുന്നു

 

ശാസ്‌ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രത്തിൽ പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

കൊച്ചി സർവകലാശാല ശാസ്‌ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയ പൂമാലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

21C smart school രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം

20141119_11502820141119_11490720141119_115005

news

manorema

Image

പൂമാല ഗവ:സ്കൂളിലെ ശിശുദിന റാലി!!!!!!!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

പൂമാല ഗവ:സ്കൂളിലെ ശിശുദിന റാലിയുടെ ഉദ് ഘാടനം വാർഡ്‌ മെമ്പർ ബിജി രവികുമാർ നിർവഹിച്ചു.പി ടി എ പ്രസിഡണ്ട്‌ ശശികുമാർ കിഴക്കേടം,പി എൻ സന്തോഷ്‌ .ശൈലജ ടി വി(HM) തുടങി യവർ സംസാരിച്ചു.രക്ഷാകർത് സമ്മേളനം,ചിത്രരചന മത്സരം എന്നിവ നടന്നു

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

മഴക്കാലം ഓർമ്മ ചിത്രങൾ-പ്രദർശനം

20141030_105044

മഴക്കാലം ഓർമ്മ ചിത്രങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠ പുസ്തകത്തിലെ മഴയെകുറിചുള്ള കവിതയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രരചന

20141030_12134520141030_12133220141030_12050920141030_10515320141030_10512120141030_105018

21C smart school പ്രോഗ്രാം കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ളാസ് കൾക്ക് തുടക്കം

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

21C smart school പ്രോഗ്രാം കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ളാസ് കൾക്ക് തുടക്കം.സ്മാർട്ട്‌ കള് ബ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ വിശാഖിനെയും സെക്രട്ടറിയായി ആതിര ജോയിന്ടെ സെക്രട്ടറി റിസ്വാന യെയും തെരഞ്ഞടുത്തു.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA20141029_154310

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 611 other followers