പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അനസ് കുട്ടികൾക്ക് മംഗളം പത്രം നല്കുന്നു

994482_10152329502557104_5281618473638204357_n

പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അനസ് കുട്ടികൾക്ക് മംഗളം പത്രം സ്പോണ്സർ ചെയ്തു.മീഡിയ പ്രവർത്തകനായ അനസ് ഇപ്പോൾ പാരീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു

”അമ്മക്കട ”പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു

”അമ്മക്കട ”പൂമാല സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു.”ക്യാമ്പസ്‌ക്ലീൻ,”സുരക്ഷിത ക്യാമ്പസ്‌ ”എന്ന ലകഷ്യതോടെ അമ്മ മാരുടെ നേതൃത്തിൽ ആരംഭിച്ച ലഘു ഭക്ഷണശാല വാർഡ്‌ മെമ്പർ OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.ഹയർ സെക്കന്ററി കുട്ടികളുടെ സമയമാറ്റത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പ്രശ്നം കു‌ടി പരിഹരിക്കാനുള്ള ആലോചനയാണ്അമ്മ്ക്കട.അതോടൊപ്പം കുട്ടികൾ കാമ്പുസിനു പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്ശ്മില്ല

News mangalam

1408925271cp

Image

”സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക ”സ്ക്ഹൂളായി പൂമാല സ്കൂൾ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ഹെഡ് മിസട്രെസ് പി.പ്രേമജ ”സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക ”സ്ക്ഹൂളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന്

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചർക്കും സമ്മാനങൾ നൽകി

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

സമ്പൂർണ സഞ്ചയിക പദ്ധതി”കോഡിനേറ്റർ സബീന ടീച്ചറെ അനുമോദിച് ഉപഹാരം നൽകി

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

news

pta

”ഗണിതപ്പെട്ടി വിജയികൾ”

20140811_100740

ഗണിതപ്പെട്ടി വിജയികൾ വിഷ്ണു പ്രിയ ,വിനയൻ ,എന്നിവർക്ക് സമ്മാനം വിശ്വനാഥ്ൻ സാർ നൽകുന്നു

20140811_100704 (1)20140811_100727

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകള്‍

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 571 other followers